Äventyrsscouter

Äventyrsscouterna är 10-12 år gamla. Patruellen har möten varje vecka. Märkena äventyrsscouterna får kallas väderstreck, och det tar ett halvt år att avlägga ett väderstreck. Till varje väderstreck hör olika aktiviteter, utfärder och specialmärken. Äventyrsscouter har också hajker samt förläggningar.